24 . කෑර වර්ග – Ochnaceae කුලය මෙම කුලය යටතේ උද්භිද ගණ දෙකකට අයත් ශාක විශේෂ 5 ක…

0
2


24 . කෑර වර්ග – Ochnaceae කුලය

මෙම කුලය යටතේ උද්භිද ගණ දෙකකට අයත් ශාක විශේෂ 5 ක් මෙරටදී හමු වෙයි. Gomphia ගණයට අයත් එක් දේශීය ශාකයක්ද, Ochna ගණයට අයත් දේශීය ශාක විශේෂ 3 ක් සහ එක් විදේශීය ශාකයක්ද ඒ යටතට ගැනෙයි.

එයින් Gomphia ගණයට අයත් ශාකය බෝකෑර ලෙසත් Ochna ගණයට අයත් දේශීය විශේෂ 3 මල් කෑර ලෙසත් හඳුන්වයි. Mickey Mouse යනුවෙන් හඳුන්වන විදේශීය ශාකයට ද ඇතැම්හු මල්කෑර නම භාවිතා කරයි. උද්භිද විද්යා මූලාශ්රවල දක්නට නැතත් පොදු ජන ව්යවහාරයෙහි මෙම Ochna විශේෂ 4 ට ප්‍රාදේශීය වශයෙන් “මල් මදාරා” යන නාමයෙන් හදුන්වනු දක්නට ලැබේ. එහෙත් එය නිවැරදි යැයි පිලිගැනීම නම් මතබේදාත්මකයි.

උද්භිත විද්‍යාවට අනුව නම් මදාරා සේ හදුන්වනු ලබන්නේ ගජමදාරා ශාකයයි. Cleistanthus collins නම් උද්භිත නාමයෙන් හදුන්වනු ලබන ශාකය ගජ මදාරා ශාකයයි. එහෙත් නියම මදාරා ශාකය කොබොලීල වර්ගයක් බව සදහන් වන අතර පරසතු වන්නේද කොබෝලීල වර්ගයක් බව දේශීය වෛද්‍ය මූලාශ්‍ර හා සංසන්දනාත්මකව බලද්දී තහවුරු වෙයි.

1. Gomphia serrata – බෝකෑර (දේශීය)
2. Ochna jabotapita – මල්කෑර (ආවේනික)
3. Ochna lanceolata – මල්කෑර (දේශිය)
4. Ochna obtusata – මල්කෑර (දේශීය)
5. Ochna thomasiana – මල්කෑර (විදේශීය) Mickey Mouse

———— ————- ————

ඔසු පැල හදුනාගනිමු සමූහයෙන් හා ලිපි ඇසුරිනි…

මෙවැනි ඔසු ගුණ ලිපි බලන්න පිටුවට Like කර එකතුවන්න … මෙන්න link එක .. https://www.facebook.com/බෙහෙත්-271220920081426/ …Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here