1 . දිවි කදුරු / Teberneamontana dichotoma / Dhivi Kadhuru දේශීය කදුරු විශේෂ කී…

0
10


1 . දිවි කදුරු / Teberneamontana dichotoma / Dhivi Kadhuru

දේශීය කදුරු විශේෂ කීපයෙන් එකක් වන මෙය මීටර් 6 පමණ උසට වැඩෙන බහුවාර්ෂික ශාකයකි. සම්මුඛව පිහිටා ඇති පත්ර සෙ.මි. 8-21 දක්වා දිගය. දිගු නටුවක් සහිත වතුසුදු මලට සමාන සුදු පැහැති මල් සුවඳවත් ය . පොකුරක මල් 5-6 පමණ පිහිටයි. දිග නටුවකින් එල්ලෙමින් පවතින කොළ පැහැති ඵලය ඉදුණු පසු තැඹිලි පාටට හුරු කහ පැහැයක් ගනී. එය තිරස් අතට පෘෂ්ඨය හා උදරීය දාර දිගට ද දෙකට ද බෙදී ඇත. රතු පැහැති පල්පයක් තුල බීජ පිහිටා තිබේ. මෙම බීජ මගින් ව්යප්ති සිදුවේ. දිවිකදුරු Apocynaceaeකුලයට අයත් ශාකයකි.

දිවිකදුරු ගස් යටින් යකුන් සර්පයන් ගමන් නොකරයි. ඒ ගැමියන්ගේ විස්වාසයකි. මේ ගසේ කදේ ලීය දකුණේ වෙස් මුහුණු කැපිමට යොදා ගනී.උඩරට නැටුම් ශිල්පීන්ගේ වෙස් පළදනා සෑදීමටද යොදා ගනී. දකුණේ ශාන්ති කර්ම , විස කැපිලි ආදියට දිවි කදුරු අතු භාවිතා කරයි. යන්ත්ර මන්ත්ර හදි හූනියම් ගුරුකම් ආදියට ගසේ කොටස් භාවිතා කරයි.

දිවිකදුරු ශාක කොටස් විස සහිතය. නමුත් ඹෟෂධයකි. ශරිරයට අභ්යන්තරව භාවිතා නොකරයි. තුවාල සර්ප දෂ්ට දිවිමකුළු විසට පත්තෑ විසට බල්ලන් සපා කෑ තුවාල වලට වණ දත් කැක්කුමට ඇස් රෝග සන්ධිගත රෝගවලට ස්නායු රෝගවලට ගසේ කොළ පොතු මුල් බාහිරව භාවිතා කරයි. මේ කොළ පොල් තෙල් පහනක රත්කර තැවීමෙන් සන්ධිගත රෝගවලට සහන ලැබේ. කකුලේ ඇණුන කටු ඇද්ද වීමට කොළ කඩා එයින් නටුවෙන් වැස්සෙන කිරි දමයි. පසුව කටුව පිටතට ඇදී එයි. මෙහි ගෙඩි මිනිසාට විස සහිතය. ඒවා මත් වන හා විරේචක ගුණයෙන් යුක්ත බව කියයි.

දිවිකදුරු හා බැදි අන්දරේගේ කතන්දරය බලන්න comment bar එකට යන්න …

ඔසු පැල හා ඔසුතුරු විසිතුරු ලිපි හාඅන්තර්ජාලය ඇසුරින් සැකසුනකි …

මෙවැනි ඔසු ගුණ ලිපි බලන්න පිටුවට Like කර එකතුවන්න … මෙන්න link එක .. https://www.facebook.com/බෙහෙත්-271220920081426/ …

මෙවැනි ස්වභාවික ශාක හඳුනා ගැනීමටත් විශේෂයෙන් ඒවා මතු පරපුර උදෙසා ආරක්ෂා කර දීමට උනන්දුවන්න !!! ශාක හා සබැඳි පාරම්පරික දැනුම ද සමාජගත කිරීම සත් ක්‍රියාවකි. පැලයක් සිටුවමින් යුතුකම ඉටුකරන්න මහී දෙවගනගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරලීමට 🙏 🙏 🙏 ….Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here