කළු දොදොල් ⋆ ධරණී

0
20

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

හාල් පිටි කිලෝ 1

හොඳින් පැසුණු පොල් ගෙඩි 18

හකුරු කිලෝ 1 1/2

කජු මද ග්‍රෑම් 200

කරාබු නැටි 5

කරදමුංගු 5

ලුණු තේ හැඳි 1/4

 

සාදන ක්‍රමය

* හාල්පිටි තරමක් බැද ගන්න.

* පොල් ගා එයට වතුර එකතු කරමින් පළමුවැනි, දෙවැනි, තුන්වැනි කිරි මිරිකා වෙන් වෙන් වශයෙන් තබන්න.

* ඝනකම් තාච්චියක් ගෙන පළමු කිරි හැර අනිත් කිරි, පිටි සමග හකුරු දමා ළිප තබන්න.

* අඩිය නොඇළෙන පරිදි දොදොල් හැන්දක ආධාරයෙන් හැඳිගාන්න.

* මෙම මිශ්‍රණය ඝනවීගෙන එන විට කිරි ටික ටික එකතු කරමින් අඩු ගින්දරින් තෙල් මතුවන තුරු හැඳි ගාන්න.

* මතු වූ තෙල් ඉවත් කර ගන්න.

* කරාබුනැටි, කරඳමුංගු, කජු එක්කර ගන්න.

* අතේ නොඇළෙන පරිදි උයා ගැනීමටත්, තාච්චියේ අඩිය නොඇල්ලෙන පරිදි සාදා ගැනීමත් අත්‍යවශ්‍ය වේ.

* ඉන් පසු තැටියකට දමා කෑලි කපා ගන්න.

 

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here