අමු කරවිල සම්බෝලය ⋆ ධරණී

0
32

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කරවිල 100g

රතුලූනු (කපාගත්) තේ හැඳි 2

අමුමිරිස් (කපාගත්) තේ හැඳි 2

උම්බලකඩ තේ හැඳි 2

ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2

ලුණු රස අනුව

පොල් අවශ්‍ය පමණ

 

සාදන ක්‍රමය

කරවිල ගෙඩිය පළා ඉතා කුඩා කැබලිවලට කපන්න.

මේ කැබලි ලුණු වතුරේ දමා සෝදා මිරිකා, නැවත ඇල් ජලය දමා සෝදා, මිරිකා ගන්න.

ඉන්පසු ගොටුකොළ සම්බෝලය සාදන ආකාරයට සියලු ද්‍රව්‍ය දමා සම්බෝලය සාදා අවසානයේ දෙහි ස්වල්පයක් එක් කරන්න.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here