හොර බරට පාන් විකිණූ බේකරි 232කට නඩු | Sri News

0
2


නියමිත බර ප්‍රමාණය මෙන්ම මිල ප්‍රදර්ශනය නොකළ බේකරි 232කට නඩු පැවරීමට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

පාන් සඳහා ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කිරීමෙන් පසුව පෙබරවාරි 05 වනදා සිට 08 වනදා දක්වා දිවයින පුරා සිදුකළ වැටලීම්වලදී මෙලෙස බේකරි සහ වෙළෙඳසල් පරීක්ෂා කිරීම් සිදුවිය.

දිවයින පුරා වැටලීම් අඛණ්ඩව සිදුකෙරෙන බවයි පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය 1977 .Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here