හෘද කැතීටකරණ ඒකකයක් අක්‍රියවේ.. රෝගීන් 8000ක් පෝලිමේ…

0
9

මහනුවර ජාතික රෝහලේ හෘද කැතීටකරණ ඒකකයක් අක්‍රියවී ඇතිබව සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ සමකැඳවුම්කරු චානක ධර්මවික්‍රම මහතා පැවසීය.

මේවන විට රෝගීන් 8000ක් ප්‍රතිකාර සඳහා පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටියි.

මහනුවර ජාතික රෝහලේ හෘද කැතීටකරණ ඒකක 02ක් පවතියි.

මෙලෙස එක් ඒකකයක් අක්‍රියවීම හේතුවෙන් රෝගීන් දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටියි.

ඊට අමතරව දිවයිනපුරා රෝහල් රැසක රෝග නිර්ණය සඳහා අවශ්‍ය යන්ත්‍ර විශාල සංඛ්‍යාවක් අක්‍රියවී ඇති බව සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ සමකැඳවුම්කරු චානක ධර්මවික්‍රම මහතා පැවසීය.

මේ අතර මහනුවර ජාතික රෝහලේ දන්ත විකිරණ පරීක්ෂණ කෙරෙන යන්ත්‍ර 02ක් ද අඩාල වී ඇතිබව වැඩිදුරටත් පැවසීය.

– නාගොඩ සුමන උදයන්තSri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here