සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති යළි වර්ජනයේ

0
4

සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිනි 72ක් අද යළිත් වර්ජනයක් ආරම්භ කළා.

ඒ වෛද්‍යවරුන්ට ‌ලබා ‌දුන් ඩැට් දීමනාව තමන්ට ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමිනුයි.

විසඳුම් නැත්නම් අඛණ්ඩව ‌වර්ජනය කරන බවයි වෘත්තීය සමිති පවසන්නේ.

මේ නිසා රෝගීන් අදත් දැඩි අපහසුතාවයකට පත් වුණා.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here