සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අදාළව නිකුත් වූ ගැසට් නිවේදනය

0
7

රෝහල් සේවා, ප්‍රතිකාර , සාත්තු නිවාස, ඔසුසැල් ඇතුළු අදාළ කටයුතු අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස සඳහන් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් වී තිබෙනවා.

එම නිවේදනය පහතින්,Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here