‘සූරිය මංගල්ලේ’ විකෘති කල සුරාබදු නිලධාරියාගේ වැඩ තහනම් කරයි..

0
7

අලුත් අවුරුදු තේමා ගීතයක් විකෘති කිරීමේ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන කර සිටින සුරාබදු නියාමකවරයා වැඩ තහනමකට ලක් කර ඇත.

ඔහු සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්තමේන්තු මට්ටමින් අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයක්ද ක්‍රියාත්මක කරයි.

පොලිස් විමර්ශන වාර්තා නිසි ආකාරයෙන් ලැබීමෙන් පසු එම නියාමකවරයා වරදක් කර ඇතැයි තහවුරුහොත් ඔහු සම්බන්ධයෙන් ගත හැකි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවත් දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටී.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here