සී අයි බී කර්ට්න් විලාසිතා මන්දිරය රත්නපුර දී

0
11


විජය සමූහ ව්‍යාපාර පුද්ගලික සමාගමේ නවීකරණය කරන ලද රත්නපුර නගරයේ පිහිටි සී අයි බී කර්ට්න් විලාසිතා මන්දිරය ඊයේ විවෘත කෙරුණා.

මිනිසා හදා රට හදන සංකල්පය යටතේ ආරම්භ කළ සිය ව්‍යාපාරය ජනතාව පිළිගෙන ඇති බවයි විජය සමූහ ව්‍යාපාර පුද්ගලික සමාගමේ සභාපති ජේ ආර් විජයසුන්දර පැවසුවේ.

new2023 voice · BIZ CIB 01Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here