සිරි ශාක්‍යපුත්‍ර මහාකස්සප මහාසෑය ගෞතම බුදු සසුනට පූජා කිරීමේ පුණ්‍ය මංගල්‍යය – Sri News

0
9

ගාල්ල මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේ අභිනවයෙන් ඉදිකළ සිරි ශාක්‍යපුත්‍ර මහාකස්සප මහ සෑ රජාණන් වහන්සේ ගෞතම බුදු සසුනට පූජා කිරීමේ පුණ්‍ය මංගල්‍යය මෙම මස 11 වන දින සිදු කිරීමට නියමිතයි.

මෙම සෑ ගර්භය තුළ අලංකාර බුද්ධ ප්‍රතිමාවකුත් සාරිපුත්ත, මොග්ගල්ලාන, මහා කස්සප, ආනන්ද, උපාලි යන උතුම් මහරහතන් වහන්සේලාගේ ප්‍රතිමා වහන්සේලාත් තැන්පත් කොට තිබෙනවා. එමෙන්ම අසූමහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාගේත් මහා කස්සප මහරහතන් වහන්සේ කෙරෙහි සිත පහදවා ගත් දෙවිවරුන්ගේත් සිතුවම් වලින් සෑ ගර්භය අලංකාර වී තිබෙනවා.

2016-06-04 සහ 05 දින වල උදෑසන 6.30 සිට සෑ රජුන් තුළ තැන්පත්වන ධාතුන්වහන්සේලා, නිධන්වස්තු සහ සිතුවම් කරනලද ධාතුගර්භය ප්‍රදර්ශනය කිරීම

2016-06-11 වන දින උදෑසන 8.00 ට සෑ රජුන්ගේ කොත් නිරාවරණය

2016-06-11 වන දින සවස 4.00 ට මහා සෑ වන්දනාව

මෙම උතුම් පින්කමට සහභාගී වීමට සැදැහැති ඔබ සැමට මෙත් සිතින් ආරාධනා කර සිටිමු.

විමසීම් – 0715837745 / 0912233061

 • 13346516_1174471019253742_4956936554293521420_n

  13346516_1174471019253742_4956936554293521420_n

 • 13319861_1174471022587075_3327432402488532301_n

  13319861_1174471022587075_3327432402488532301_n

 • 13310615_1174471092587068_1478963275715616550_n

  13310615_1174471092587068_1478963275715616550_n

 • 13346952_1174471009253743_680545386134410199_n

  13346952_1174471009253743_680545386134410199_n

 • 13330952_1174471162587061_8437241624478805680_n

  13330952_1174471162587061_8437241624478805680_n

 • 13312779_1174471125920398_3542127536480051484_n

  13312779_1174471125920398_3542127536480051484_n

 • 13315271_1174471145920396_5591050518891262317_n

  13315271_1174471145920396_5591050518891262317_n

 • 13315770_1174471062587071_8204301114259898892_n

  13315770_1174471062587071_8204301114259898892_n

The post සිරි ශාක්‍යපුත්‍ර මහාකස්සප මහාසෑය ගෞතම බුදු සසුනට පූජා කිරීමේ පුණ්‍ය මංගල්‍යය appeared first on Sri News.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here