ස්වර්ණමය ලේඛන කලාවක නවමු පරිච්ඡේදය සනිටුහන් කරන “මොනරා”පුවත්පත අනිද්දා සිට

0
15


ශ්‍රී ලාංකීය මුද්‍රිත මාධ්‍යයේ නව මං සලකුණු තබමින් ස්වර්ණමය ලේඛන කලාවක නවමු පරිච්ඡේදය සනිටුහන් කරන “මොනරා”පුවත්පත අනිද්දා සිට පාඨකයින් අතට පත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ අනුව හඬක් නැති ජනතාවට හඬක් වෙමින්, ලියන කියන වචන අතර ජන හඬටම වෙන් වූ ඉහළම වටිනාකම රට හමුවේ තැබීමට මේ වන විට සියලු කටයුතු සූදානම්.

පුවත්පත් කියවීමේ පුරුද්ද නැවත ස්ථාපනය කිරීම මූලික අරමුණ කරගනිමින්, අනිද්දා දිනයේ සිට පාඨකයින් අතට පත්වන “මොනරා” සිංහල ජාතික පුවත්පත, කොටස් 6ක් සමඟින් පිටු 76 ක් රුපියල් සියයකට අලෙවි කිරීමට නියමිතයි.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here