සදහම් ග්‍රන්ථ පරිත්‍යාග කිරීම – 2019 ඔක්තෝබර්

0
3


මහමෙව්නාව සදහම් සේවාව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පුස්තකාල සඳහා සදහම් පොත් පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහන මගින් 2019-10-13 වප් පුන් පොහෝ දිනයේදී සදහම් පොත් කට්ටල් 9 ක් පරිත්‍යාග කරන්නට යෙදුනි. එම සදහම් පොත් පරිත්‍යාගයන් ලබාගත් ආයතන වන්නේ,

 1. ශ්‍රී සාරානන්ද දහම් පාසල, කොත්තැල්ලෙන, හැටන්.
 2. ශ්‍රී මිහිඳු දහම් පාසල, ඇකිටිහාල්දෙණිය, අන්හෙට්ටිගම.
 3. කිරිකිත්ත කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය, කිරිකිත්ත, වැලිවේරිය.
 4. කොත්තැල්ලෙන විදුහල, කොත්තැල්ලෙන, හැටන්.
 5. ‌බෙරමාන මහා විද්‍යාලය, විජේබාහුකන්ද, හැටන්.
 6. ශ්‍රී පරාක්‍රම මහා විද්‍යාලය, මඩකුඹුර, දුනුකේදෙණිය.
 7. වටගොඩ සිංහල විදුහල, වටගොඩ, නුවරඑළිය.
 8. ප්‍රාදේශීය රෝහල, පොල්ගහවෙල.
 9. ඌව පළාත් පුස්තකාලය, රේස්කෝස් පාර, බදුල්ල.

සියලු දානයන් අතර අග්‍ර වූ මෙම ධර්ම දානමය පින්කම සඳහා මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමෙන් හා පොත් පූජා කිරීමෙන් අනුග්‍රහ දැක්වූ සියලු දෙනාටත් දැකබලා අනුමෝදන් වන සියලු දෙනාටත් මෙම ධර්ම දානමය පින මේ ගෞතම බුදු සසුනේදීම සුවසේ උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිස ම හේතුවාසනා වේවා!

ඔබටත් මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම සඳහා දායකත්වය ලබාදිය හැකියි.

වැඩි විස්තර
 • 72245309_2748771821823646_425675342577926144_n

  72245309_2748771821823646_425675342577926144_n

 • 73129994_2748771675156994_3370257916593438720_n

  73129994_2748771675156994_3370257916593438720_n

 • 72212121_2748771635156998_162057671652933632_n

  72212121_2748771635156998_162057671652933632_n

 • 72745281_2748771665156995_8796136302593441792_n

  72745281_2748771665156995_8796136302593441792_n

 • 73127024_2748771751823653_4686219506492637184_n

  73127024_2748771751823653_4686219506492637184_n

 • 72537789_2748771788490316_8661136057321914368_n

  72537789_2748771788490316_8661136057321914368_n

 • 72563762_2748771895156972_1766418034781585408_n

  72563762_2748771895156972_1766418034781585408_n

 • 72652967_2748771948490300_8382403644863021056_n

  72652967_2748771948490300_8382403644863021056_n

 • 73323490_2748771998490295_1453639107329654784_n

  73323490_2748771998490295_1453639107329654784_n

 • 72705452_2748772071823621_3987011277519060992_n

  72705452_2748772071823621_3987011277519060992_n

 • 71491970_2748772121823616_7811523644215001088_n

  71491970_2748772121823616_7811523644215001088_n

The post සදහම් ග්‍රන්ථ පරිත්‍යාග කිරීම – 2019 ඔක්තෝබර් appeared first on Mahamevnawa Bhawana Asapuwa.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here