ශ්‍රී ලංකාවේ මුලික ගැටළුවක් බවට දිනෙන් දින පත් වන වකුගඩු රෝගය පිළිබඳව ජන…

0
5


ශ්‍රී ලංකාවේ මුලික ගැටළුවක් බවට දිනෙන් දින පත් වන වකුගඩු රෝගය පිළිබඳව ජනතාවට ඇති දැනුම අල්පය. ඒ සඳහා අත්වැලක් වශයෙන් වෙස්ටර්න් රෝහල මෙම විඩියෝවෙන් ඔබට වකුගඩු පිළිබඳව සරලව ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඔබගේ සෞඛ්‍යය අපගේ මෙහෙයුමයි !
Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here