ශ්‍රි ලංකා පුරාවිද්‍යා දැනුම උරගා බලන්න

0
5

ඔබගේ ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳ දැනුම උරගා බැලීමට කදිම අවස්ථාවක්….

[viralQuiz id=2]
Previous articleශී‍්‍ර ලංකාවේ පුරාණ මැටි බඳුන් (පුරාවිද්‍යාත්මක පර්යේෂණ පිළිබඳ විමසුමක්)
Next articleපොළොන්නරුවේ කඳුරුවෙල බලකොටුව පිළිබඳ පුරාවිද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් : 2009 -10 වර්ෂවල මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ පොළොන්නරුව ව්‍යපෘතියේ කැනීම් හා පර්යේෂණ අංශය මඟින් සිදුකළ පර්යේෂණයක ප‍්‍රතිඵලSri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here