වෛද්‍ය, හෙද සේවා හැර සෙසු සියල්ල පුද්ගලීකරණය කල යුතුයි.. තුන් ගුණයක් ලාබයි..

0
5

රෝහල් සේවාවන් හැසිරවීමට පෞද්ගලික අංශයට මනා හැකියාවක් ඇති බැවින් ්‍ වෘත්තීය සංගම්වල වෘත්තිකයන්ගේ සේවය අවශ්‍ය නැති බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය සඳහන් කරයි.

එහි සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන මහතා සඳහන් කරන්නේ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්, හෙද කාර්ය මණ්ඩලය හා පරිපාලන කාර්යමණ්ඩලය වෘත්තිකයන් පමණක් රාජ්‍ය රෝහල් ඵලදායී ලෙස පවත්වාගෙන යාමට ප්‍රමාණවත් බවයි.

සෙසු සේවාවන් පෞද්ගලික අංශයෙන් ලබා ගැනීමට යෝජනා කරන බවත් මේ හරහා දැනට සිදුවන වියදම තුන් ගුණයකින් අඩු කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙනු ඇති බවත් හෙතෙම කියා සිටියේය.

වෛද්‍යවරුන්ට ලබා දුන් DAT දීමානාව ඉල්ලා සෞඛ්‍ය අංශයේ වෘතිය සමති රැසක් එක්ව දියත් කරන වැඩ වර්ජනය පිළිබඳව අදහස් පළ කරමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියේය.

සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වඩා හොඳ පාලනයක් හා කළමනාකරණයක් සඳහා වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය, ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය හා රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව තමන් යටතට පවරා ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද හෙතෙම තව දුරටත් පැවසීය.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here