වෙසක් තෙමඟුල් සැමරුම

0
6


පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව

වෙසක් පුන් පොහෝ දින සීල භාවනා වැඩසටහන
උදෑසන 5.30 සිට පසුදින උදෑසන 6 දක්වා

වැඩසටහන් පෙළගැස්ම

ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී සජීව විකාශය
පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපු මූලස්ථානයේ සිට..

මේ පින්බර වෙසක් සමයේ දී
පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපු මූලස්ථානයට පැමිණෙන පින්වත් ඔබට

උතුම් ශ්‍රී පාද පද්මයේ සහ සමනළ කන්දේ අනුරුව,
විදුලි ආලෝක පූජාවන්ගෙන් අලංකාරවත් වූ
සිරි ගෞතම සම්බුද්ධරාජ මාළිගාව,
සිරි ගෞතම දම්සක් මහා සෑ රජාණන් වහන්සේ සහ
සිරි ගෞතම බෝධීන් වහන්සේ

වන්දනා කරගැනීමේ අවස්ථාව සැළසේ.

සිරිලක මුදුන් මල්කඩ සමනල ගිරිහිස පිහිටුවා වදාළ
අප මුනිඳුන්ගේ උතුම් වාම සිරිපා පද්මයට උපහාර පිණිස පැවැත්වෙන

උතුම් ශ්‍රී පාද පත්ම වන්දනාව

සවස 5.30 සිට 7 දක්වා
පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපු පින්බිමෙහි සිරිපා අනුරුව අභියස දී

උතුම් සම්බුද්ධත්වය පිණිස අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේට සෙවණ සලසාලූ
ජය ශ්‍රී මහා බෝධි රාජයාණන් වහන්සේට උපහාර පිණිස පැවැත්වෙන

 සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව

සවස 5.30 සිට 7 දක්වා
සිරි ගෞතම බෝධීන් වහන්සේ අභියස දී

අප දම් රජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ධර්මචක්‍ර ජයන්තියට උපහාර පිණිස ඉදිවූ
සිරි ගෞතම දම්සක් මහා සෑ රජුන් අභියස පැවැත්වෙන

 දම්සක් මහා සෑ වන්දනාව

සවස 5.30 සිට 7 දක්වාSri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here