විදේශ බලපෑම් පනතට එරෙහිව ජෝර්ජියාවේ දහස් ගණනක් විරෝධතාවල – Sri News ජාත්‍යන්තර පුවත්

0
7

විදේශ බලපෑම් පනතට එරෙහිව ජෝර්ජියාවේ දහස් ගණනක ජනතාවක් විරෝධතාවලට එක්ව සිටිනවා.

විදේශ බලපෑම් පනතට විරුද්ධවන ලෙස ජෝර්ජියාවේ පක්ෂ නායකයින් එක්සත් රාජධානියෙන්ද ඉල්ලා තිබෙනවා.

එරට විපක්ෂ නායකයින් පවසන්නේ විදේශ බලපෑම් පනත සිවිල් සමාජය මර්දනය කිරීම සදහා යොදාගන්නා බවට තමන් විශ්වාස කරන බවයි.

මෙහි යෝජනාවලට එරෙහිව ජාත්‍යන්තරය ද එකමුතුවී සිටින බව විපක්ෂ නායකයින් ආණ්ඩු පක්ෂයට පෙන්වා දෙනවා.

විදේශ බලපෑම් පනත ඉදිරි දිනවලදී ජෝර්ජියාවේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මතකර ගැනීමට නියමිතයි.

මීට එරෙහිවයි දහස් ගණන් ජනයා තිබිලිසි අගනුවරට එක්ව විරෝධතා පවත්වන්නේ.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here