විදුලි බිල නොගෙවීමෙන් බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානය අඳුරේ!

0
4

සටහන – රෂිකා හෙන්නායක

ජනවාරි 26 කොළඹ (LNW): විදුලි බිල නොගෙවීම හේතුවෙන්, බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේ විදුලිය විසන්ධි කර ඇති බව වාර්තා වේ.

විදුලිය නොමැතිව දින දෙකක් පමණ දුම්රිය ස්ථානයේ කටයුතු වෙනත් ආධාරක මගින් පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බව සඳහන්වේ.

මේ හේතුවෙන් දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් ඇතුළු කාර්යමණ්ඩලය මෙන්ම දුම්රිය භාවිත කරන මගී ජනතාව ද දැඩි අපහසුතාවයට පත්වී ඇති බව වාර්තා වේ.

විදුලිය විසන්ධි කිරිම හේතුවෙන් බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේ නිවේදන කටයුතු සිදු වන්නේද නැති බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here