විදුලි බල මණ්ඩලය කෝප් කමිටුවට කැඳවයි – Sri News උණුසුම් පුවත්

0
37

2017 සහ 2018 වර්ෂවල දී විදුලි ජනන යන්ත්‍ර ආනයනය කිරිමේ දී සිදුව ඇති මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටුවේ දී අනාවරණය වුණා.

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ඊයේ කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවා තිබුණා.

 

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here