වැලිතලප ⋆ ධරණී

0
17

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

හාල්පිටි 1Kg

මිටිකිරි අඬුකෝප්ප 1

පැණි අඬුකෝප්ප 1

සීනි 50g

ලුණු තේ හැඳි 1/2

 

සාදන ක්‍රමය

හාල්පිටිවලට ලුණු එක්කර වතුර ඉසිමින් වැලි මෙන් පිටි කැටිකරගන්න.

එය පිට්ටු බම්බුවක දමා හෝ හුමාලයෙන් තම්බාගන්න.

පිට්ටුව ලිපෙන් ඉවත් කර පොල් කිරි දමා කැට ලිහාගන්න.

භාජනයක් ලිප තබා එයට පැණි සහ සීනි එක්කර, සීනි දියවීගෙන එන විට පිට්ටු දමා උකුවන තුරු මඳගින්දරේ තම්බාගන්න. (අතේ නොඇලෙන පරිදි)

මෙම මිශ්‍රණය ලෑල්ලකට දමා අඟල් 1 1/2 පළල හා අඟල් 1 1/2 දිග විශ්කම්භය වන ලෙස කැබලි කපාගන්න.

 

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here