වැලිකඩ පොලිස් ස්ථානයේ ඉදි කල කාත්නා භට නිවාසය සහ නව කායවර්ධනාගාරය විවෘත කිරීම 

0
3

වැලිකඩ පොලිස් ස්ථානයේ ඉදි කල කාත්නා භට නිවාසය සහ නව කායවර්ධනාගාරය අද දින විවෘත කර තිබෙනවා.     

කොට්ඨාශ ප්‍රතිපාදන යටතේ හා  පොලිස් ක්‍රිඩා අරමුදල මගින් ඉදිකිරිම් සිදු කර ඇති අතර අද දින වැඩබලන පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් අතින්  විවෘත කර තිබෙනවා 

ඉදි කරන ලද  කාත්නා භට නිවාසය සහ නව කායවර්ධනාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකටද වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා එක්වී තිබුනා.

වැඩබලන පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් සහභාගී වූ එම අවස්ථාව දැක්වෙන ජයාරූප කිහිපයක් පහතින්

 

 Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here