වැඩිම මරණ දඬුවම් පැනවූ වසර ලෙස පසුගිය වසර වාර්තා අතරට – Sri News ජාත්‍යන්තර පුවත්

0
11

දශකයකට පසු වැඩිම මරණ දඬුවම් සංඛ්‍යාවක් පැනවූ වසර ලෙස පසුගිය වසර වාර්තා අතරට එක්වන බව ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානය පවසනවා. මරණ දඩුවම පැමිණවීම පිළිබද වාර්ෂිකව ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානය නිකුත් කරන වාර්තාවේ මේ බව සදහන් වනවා. 2023 වසරේ දී 1,153 දෙනෙකුට මරණ දඩුවම ලබාදී ඇති බවයි එම සංවිධානය සදහන් කරන්නේ. කෙසේ වුවද එයට චීනයේ නිල වාර්තාවන් ඇතුළත් […]

The post වැඩිම මරණ දඬුවම් පැනවූ වසර ලෙස පසුගිය වසර වාර්තා අතරට appeared first on Sri News.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here