වලව වම් ඉවුර ප්‍රදේශයේ කුඹුරු යායකට හඳුනා නොගත් කෘමි විශේෂයකින් හානි

0
4


වලව වම් ඉවුර මයුර පුර මහවැලි ප්‍ර දේශයේ හෙක්ටාර 180ක පමණ කුඹුරු යායකට හඳුනා නොගත් කෘමි විශේෂයක් හානි කර තිබෙනවා.

රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිත කරමින් තත්ත්වය පාලනය කිරීමට උත්සාහ කළද එය අසාර්ථක වී ඇති බවයි ගොවීන් පවසන්නේ.

පීදෙන කුඹුරු යායට මෙම කෘමීන් හානි සිදු කරනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් වගකිවයුතු අංශ දැනුවත් කළද නිසි විසදුම් ලැබී නැති බවද ඔවුන් කියා සිටිනවා. තත්ත්වය පාලනය කිරීමට නොහැකි වුවහොත් විශාල හානියක් සිදුවිය හැකි තත්ත්වයකුයි පවතින්නේ.

 

 

 

 

 Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here