වරාය ආසන්නයේ ගින්නක්..

0
9

කොළඹ වරාය ආසන්නයේ පිහිටි සේවක නිවස්නයක ගින්නක් හටගෙන ඇත.

ගිනි නිවීමේ රථ හතරක් එම ස්ථානයේ ගින්න පාලනය කර ඇත.

කොළඹ වරාය ආසන්න අධිවේගී මාර්ගයේ සේවකයන්ගේ සේවක නිවෙස්නයක මෙම ගින්න හටගෙන ඇති බව කොළඹ ගිනි නිවන ඒකකය කියයි.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here