ලේ දන්දීමේ පින්කම – 2015-09-13

0
14


පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව මගින් 18 වන වරටත් සංවිධානය කරන ලද ලේ දන් දීමේ පින්කම 2015-09-13 වන දින පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේදී පැවැත්වුනා. මෙහිදී අසපුවේ නේවාසිකව වැඩවසන පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා ද ඇතුළුව 200 පමණ පිරිසක් තම රුධිරය පරිත්‍යාග කළා. ඒ සියලු දෙනාට ආහාරපානාදියෙන් සංග‍්‍රහ කළේ පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේ උපස්ථාන කමිටුවේ පින්වතුනුත් යොවුන් බෝධිඤාණ සභාවේ දරුදැරියනුත් විසිනුයි. එමෙන්ම මෙම ලේ දන්දීමේ පින්කම සඳහා පැමිණි රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු පින්වතුන්ට දහම් පුස්තකයක් හා මහාමේඝ පුවත් සඟරාව ධර්ම දානයක් වශයෙන් ලබාදුන්නා. අසරණ රෝගීන්ගේ ජීවිත බේරාගැනීම වෙනුවෙන් තම රුධිරය පරිත්‍යාග කළ ඒ සියලු දෙනාටත් ඔවුන්ට ආහාරපානාදියෙන් සංග‍්‍රහ කළ සියලු දෙනාටත් උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ පින උපකාර වේවා!

සියල්ලෝම මේ පින දැක බලා සතුටු සිතින් අනුමෝදන් වෙත්වා!

තෙරුවන් සරණයි!

// <![CDATA[ (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); // ]]>

පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව මගින් 18 වන වරටත් සංවිධානය කරන ලද ලේ දන් දීමේ පින්කම 2015-09-13 වන දින පොල්ගහවෙල මහමෙව්න…

Posted by Mahamevnawa Monastery on Sunday, September 13, 2015

The post ලේ දන්දීමේ පින්කම – 2015-09-13 appeared first on Mahamevnawa Bhawana Asapuwa.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here