ලේ දන්දීමේ කඳවුර

0
3


මේ එළඹෙන කාලය බොහෝමයක් හදිසි අනතුරු නිසා රෝගී වූවන්ගෙන් රෝහල් පිරී යන කාලයක් වගේ ම ජාතික රුධිර සංචිතයට අඩුවෙන් ම රුධිර පරිත්‍යාග ලැබෙන සමයක් ද වෙනවා. එම අඩුව පුරවාලන ශ්‍රද්ධා රුධිර දාන පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතිය විසින් මහමෙව්නාව භාවනා අසපු සංචිතය සමගින් එක්ව සංවිධානය කරන ලේ දන්දීමේ කඳවුරු මාලාව.

අගෝස්තු 27 වනදා – මාලබේ පිට්ටුගල බුදු පසේබුදු අරහන්තක මහා විහාරයේදී
(ලේ දන්දීමේ කඳවුරට අමතරව සෞඛ්‍ය කඳවුරක් ද පැවැත්වේ.)

සැප්තැම්බර් 18 – පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපු මූලස්ථානය.

රුධිර දායකත්වය ලබාදීමට පැමිණෙන ඔබත් තම ජාතික හැඳුනුම්පත රැගෙන ඒමට කාරුණික වන්න.

මියැදෙනා හදකට පණ නළක් වන්නට ලේ බිඳක් දන්දෙමු.

The post ලේ දන්දීමේ කඳවුර appeared first on Mahamevnawa Bhawana Asapuwa.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here