ලාවුළු වලින් හදන්න පුලුවන් කෑම වර්ග 7ක් – Sri News

0
2

දියවැඩියාවට, ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වඩවන්න වගේම මස්පිඩු ශක්තිමත් කිරීමට මොළේ වර්ධනයට, අධි රුධිර පීඩනය අඩුකිරීමට බෙහෙවින් උදව් වෙන මේ රසම රස ලාවුළු ගෙඩියෙන් හදාගන්න පුලුවන් කෑම මොනවද කියලා බැලුවා. ඉතින් මේ ගෙනාපු රෙසිපි ඔයාලට සෑහෙන්න ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
හොඳින් ඉදුණු ලාවුළු ගෙඩි 2
සීනි මේසහැඳි 4
ටින්කිරි මේසහැඳි 2
කිරි කෝප්ප 3

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
හොඳින් ඉදුණු ලාවුළු ගෙඩි 2
කිරි කෝප්ප 2
ටින්කිරි කෝප්ප 1
සීනි කෝප්ප 1/2
ආමන්ඩ් ස්වල්පයක්
කජු ස්වල්පයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
බාගෙට ඉදුණු ලාවුළු ගෙඩි 3
පාන්පිටි කෝප්ප 1
පොල් කෝප්ප 1
ලුණු ස්වල්පයක්
ලියාගත් රතුළූණු ගෙඩි 2
ලියාගත් අමුමිරිස් කරල් 2
ලියාගත් කරපිංචා ස්වල්පයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
හොඳින් ඉදුණු ලාවුළු ගෙඩි 2
කිරි කෝප්ප 1
හෙවික්‍රීම් මිලිලීටර් 500
ටින්කිරි මිලිලීටර් 300

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
ඉදුණු ලාවුළු ගෙඩි 2
පාන්පිටි කෝප්ප 1
කිරි කෝප්ප 1/4
බිත්තර 1
සීනි කෝප්ප 1/4
බේකින් පව්ඩර් තේහැඳි 1/2
බැදීමට තෙල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
ලාවට ඉදුණු ලාවුළු ගෙඩි 2
පෙඟෙන්න දැමූ පරිප්පු කෝප්ප 1
කපාගත් වියළි මිරිස් කරල් 2
කපාගත් අමුමිරිස් කරල් 2
චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1
ලියාගත් කරපිංචා ස්වල්පයක්
ලුණු ස්වල්පයක්
බැදීමට තෙල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
තරමක ඉදුණු ලාවුළු ගෙඩි 2
ලුණු ස්වල්පයක්
ගාගත් පොල් කෝප්ප 1
හාල්පිටි ග්‍රෑම් 250

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here