රුසියා ඩ්‍රෝන යානා 37ක් විනාශ වෙයි – Sri News ජාත්‍යන්තර පුවත්

0
10

රුසියා ඩ්‍රෝන යානා 37ක් එක් රැයකින් විනාශ කළ බව යුක්‍රේන ගුවන් හමුදාව පවසනවා.

ඔඩේසා ආණ්ඩුකාරවරයා පැවසුවේ එම කලාපයේ ඩ්‍රෝන යානා 20ක් විනාශ කළ බවයි.

රුසියාව ඩ්‍රෝන යානා යවන ලද ප්‍රදේශ අතර කියෙව් / ඔඩේසා / මයිකොලේයිව් / සමී / විනිස්ට්සියා / චර්කසි සහ කර්සන් ඇතුලත් බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

රුසියානු දේශසිමාව ආසන්නයේ කාකයිව් ප්‍රදේශයේ තවත් ගම්මානයක් වන ස්ටැරිට්ස්යා තම හමුදා යටතට ගත් බව රුසියාව පවසනවා.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here