රුක් අගුණ රැක්අගුණ ශාකය ආයුර්වේද බෙහෙත් සදහාම පමනක් නොවේ පළතුරක් හොද හෙවන ගසක් …

0
5

රුක් අගුණ

රැක්අගුණ ශාකය ආයුර්වේද බෙහෙත් සදහාම පමනක් නොවේ පළතුරක් හොද හෙවන ගසක් .එ වගේම කොක්කු කපුටෝ වහන්න වාසයට එන්නැති ගසක්.නගරෙ මැද ගසක් හිටවන්න ඇලක් ගාව හිටවන්න කපුටන් කොක්කු ඉන්න තැනක කූඩුවක් හදන්නනම් එනවා බොරැ.හැදුවොත් වැරදිලා දාලයනවා එතන අත්හැරලා.මෙම ශාකයේ එම විශේෂත්වය මෙම ගස සත්ව විකර්ෂණ ගසක්නිසා.නිවස් තුල ආරක්ෂාවට ඉතාම වටිනවා ඇට පැළයක් හෝ අතු පැළයක් හිටව ගන්න එක.බලන්න බැලුම් මහර කොක්කු විමානයක් ඉන්න හන්දියෙම රැක් අගුන ගහක් තියනවා කාක්කෝ මයින්නු කොක්කු අනිත් ගස් වහගෙන වර්චස් පෙරාගෙන ඉන්නවා.මේ ගස පීදිලා ගෙඩි හැදිලා එකම එක කාක් කූඩයක් හදලා අතහැරලාදාලා.ඈත අතීතයේ පටන් භූමිය බලවත් කරවන්න කියලා හිටවපු ගසක්නෙව මේක.Alangiaceae කුලයේ Alangium salvifolium ලෙස උද්භිද නාමය බාවිත කරන මෙම වර්ගය සර්ප විෂ… MoreSri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here