රෆා ප්‍රදේශයට එල්ල වූ ප්‍රහාරයකින් පලස්තීන වැසියන් 21 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට – Sri News ජාත්‍යන්තර පුවත්

0
13

රෆා ප්‍රදේශය ඉලක්ක කර ගනිමින් ඊශ්‍රායලය එල්ල කළ ප්‍රහාරයකින් තවත් පලස්තීන වැසියන් 21 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. බටහිර රෆා ප්‍රදේශයේ අවතැන් පිරිස් වාසය කරන කදවුරක් ඉලක්ක කර ගනිමිනුයි මෙම ප්‍රහාරය එල්ල වී ඇත්තේ. ඊයේ දිනයේද එම ප්‍රදේශයට එල්ල වූ ප්‍රහාරයකින් සාමාන්‍ය වැසියන් 45 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වුණා. ඊශ්‍රායලය අඛණ්ඩව සාමාන්‍ය වැසියන් ඉලක්ක කර ගනිමින් මෙලෙස ප්‍රහාර […]

The post රෆා ප්‍රදේශයට එල්ල වූ ප්‍රහාරයකින් පලස්තීන වැසියන් 21 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට appeared first on Sri News.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here