රතුලූනු වගාවටත් නොමිලයේ කෘෂි රක්ෂණාවරණයක්

0
6

මෙරට වගා කරන රතුලූනු වගාව සඳහා නොමිලයේ රක්ෂණාවරණයක් ලබා දීමට කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

2024 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ රතුලූනු වගාව නැවතත් ව්‍යාප්ත කිරීම වෙනුවෙන්  මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

වන අලීන්ගෙන් සිදුවන වගා හානි, නියඟය සහ අධික වැස්ස හේතුවෙන් ඇතිවන වගා හානි සඳහා මෙම  රක්ෂණාවරණය ලබා දීමට කටයුතු කෙරේ.

එසේම වී, මිරිස්, ලොකුලූනු, අර්තාපල්, බඩඉරිඟු හා සෝයා යන බෝග වර්ග 06 සඳහා නොමිලයේ කෘෂි රක්ෂණ ආවරණයක් කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් මේවන විටත් ලබා දෙන අතර එම බෝග අතරට රතුලූනු වගාව ද එකතු කරන ලෙස අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අදාළ  නිලධාරීන්ට  වැඩි දුරටත් උපදෙස් ලබා දී ඇත.

Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here