රජයේ සහල් සහනාධාරයට කල් ඉකුත් වූ සහල් බෙදලා

0
11

මුලතිව් කරෙයිදුරෙයිපත්තු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් දිළිඳු පවුල් වෙනුවෙන් රජය මගින් ලබාදෙන සහල් සහනාධාරයට කල් ඉකුත් වූ සහල් ලබා දී ඇතැයි ප්‍රදේශවසී ජනතාව චෝදන කරති.

කරෙයිදුරෙයිපත්තු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් දිළිඳු පවුල් වෙනුවෙන් මෙම සහල් සහනධරය බෙදාදීමේ කටයුතු සිදුකිරීමේදී මෙම ගැටලුව මතුව තිබුණි.

ඒහිදී සහල් සහනාධාරය ලැබූ ජනතාව සහල් පරික්ෂා කිරීමේදී සහල් දුර්වර්ණ වී තිබීම හේතුවෙන් වැඩිදුර පරික්ෂ කිරීමේදී අනවරණය වී ඇත්තේ සහල් කල් ඉකුත් වීමේ දිනය 2024 මාර්තු මස 25 වනදා බවටය.

මේ පිළිබඳව කරෙයිදුරෙයිපත්තු ප්‍රාදේශීය ලේකම් එම්. උමාමගලි මහත්මියට දැනුම් දීමේදී පවසා සිටියේ සහල් සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට පැමිණිළි කිහිපයක්ම ලැබි ඇති හෙයින් කල් ඉකුත් වී ඇත්නම් අදාල සහල් වෙනුවට හොඳ තත්වයේ සහල් නැවත ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවටය.

– වන්නි රොමේෂ් මධූෂංඛ

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here