යාපනයේ ඩෙල්ෆ් දූපතෙන් සෙල්ලිපි තුනක් හමු වේ

0
7Previous articleලක්දිව සංස්කෘත අභිලේඛන තුළින් නිරූපිත මහායාන ආගමික සාධක පිළිබද මූලික විමසුමක්§
Next articleපුරාතන ලාංකේය උරුම සංරක්‍ෂණ සංකල්පය: පෙර’පර දෙ දිග නූතන සංස්කෘතික උරුම සංරක්‍ෂණ සංකල්පය හා ක‍්‍රියාදාමය පිළිබඳ ජාතිකවාදි දැක්මක්Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here