මෙල්බන් සිට කොළඹට එන්න ආ ශ්‍රීලංකන් යානයේ තාක්ෂණික දෝෂයක්. යළි හැරී යයි – Sri News | Sri Lanka Business News

0
4


මෙල්බන් වේලාවෙන් පැය 18.16 ට පිටත් වූ, මෙල්බන් සහ කොළඹ අතර UL 605 දරන ගුවන් යානය තාක්ෂණික දෝෂයක් හේතුවෙන් ආපසු සුරක්ෂිතව මෙල්බන් ගුවන් තොටුපළ වෙත ගොඩබැස්වූ බව ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

ගුවන් යානයේ සිටි සියලුම මගීන් සුරක්ෂිතව ඉන් පිටතට පැමිණියහ. මේ වනවිට තාක්ෂණික කණ්ඩායමක් එම ගුවන් යානාව පරීක්ෂාවට ලක්කරමින් අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහය ලබාදෙමින් සිටී.

ගුවන් යානය නැවත පිටත්වන තුරු මගීන් සියලුම දෙනාට හෝටල් නවාතැන් පහසුකම් සපයා තිබේ.

 

 

The post මෙල්බන් සිට කොළඹට එන්න ආ ශ්‍රීලංකන් යානයේ තාක්ෂණික දෝෂයක්. යළි හැරී යයි appeared first on Sri News | Sri Lanka Business News.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here