මෙම වසරේ මත්පැන් බලපත්‍ර 37ක් දුන්නා.. තව 474ක් දෙන්න පුළුවන්..

0
12

මෙම වසරේ මුල් මාස හතර තුළ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නව මත්පැන් බලපත්‍ර 37ක් නිකුත් කර ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

ඉක් 16ක්ම නිකුත් කර ඇත්තේ සුපිරි වෙළෙඳසැල්වලට බවත් ඒ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසුවේ ජයන්ත සමරවීර මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.

2023 වසරේ මත්පැන් බලපත්‍ර 214ක් නිකුත් කර ඇති බවත් ඉන් 147ක් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට ලබා දී ඇති බවත් ජන අනුපාතය අනුව තවත් මත්පැන් බලපත්‍ර 474ක් නිකුත් කළ හැකි බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මත්පැන් බලපත්‍ර ප්‍රමාණය තීරණය වන්නේ ජනගහනය අනුව බවත් 2024 වන විට රට තුළ මත්පැන් බලපත්‍ර 1,578ක් පමණ තිබිය යුතු බවත් ඒ නිසා තවත් බලපත්‍ර 474ක් ලබා දිය හැකි යයිද ඔහු තව දුරටත් කියා සිටියේය.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here