මුංකැවුම්

0
9


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

මුං පිටි (බැද කොටාගෙන නොහලා) 500g

හාල්පිටි (බැදගත්) 250g

පැණි 1/2L

සීනි 50g

තෙල් 1L

බැටර් මිශ්‍රණය 1L

 

සාදන ක්‍රමය

පැණි, සීනි භාජනයකට දමා ලිප තබා උණු කරගන්න.

මුං පිටිවලට හාල්පිටි 200gක් මිශ්‍ර කරගන්න.

ඉන්පසු පිටි මිශ්‍රණයට පැණි එක්කරමින් අතේ නොඇලෙන පරිදි හොඳින් අනාගන්න.

ලෑල්ලක් ගෙන එයට ඉතිරි පිටි ඉස සාදාගත් පිටි මිශ්‍රණය එය මත අඟල් 1/2 පමණ ඝනකමට තුනීකර ඩයමන්ඩ් (කිරිබත්) හැඩයට කෑලි කපාගන්න.

බැටර් එකේ තවරා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.

 

**බැටර් මිශ්‍රණය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

හාල්පිටි 100g

මිටිකිරි අඬුකෝප්ප 1

කහකුඩු තේ හැඳි 1/4

 

සාදන ක්‍රමය

සියල්ල එකට එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.

කැටි නොගැසෙන පරිදි උකු ඝන මිශ්‍රණයක් ලෙස ගන්න.

මිශ්‍රණය උකු වැඩි නම් වතුර ස්වල්පයක් එකතු කරන්න.

 Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here