මිහින්තලේ කළු දිය පොකුණ – විඩීයෝව

0
6
මෙම විඩීයෝව මිහින්තලේ කළු දිය පොකුණ පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමකි. මෙහි පිටපත සිතානි ජයතිස්ස හා සිතුමී බො‌තේජු ගෙනි. කථනය හා ගායනය සිතාරා මහලේකම්. ඡායාරූප අනුරාධ පියදාසග මෙය ඉදිරිපත් කරනුයේ archaeology.lk, ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යාව.

 Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here