මිලියන 120කට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් දේපළ රැසක් පොලිසිය පවරා ගනී – Sri News දේශීය පුවත්

0
10

මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රුපියල් මිලියන 120කට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් තවත් දේපළ රැසක් පොලිසිය පවරා ගත්තා.

ගාල්ල දඩල්ල සහ අක්මීමන යන ප්‍රදේශවල දී මේවා පවරා ගෙන ඇත්තේ.

මෙම දේපළ උපයා ගත් ආකාරය පිළිබඳ කරුණු තහවුරු කර ගැනීමට ඒවායෙහි හිමිකරුවන්ට නොහැකි වී තිබෙනවා.

ගාල්ල දඩල්ල ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය මහල් 4කින් යුත් සංචාරක නැවතුම්පලක් මෙන්ම අක්මීමන ප්‍රදේශයේ අක්කරයක වගා භූමියක් පවරා ගත්තා.

මෙම දේපළ ගාල්ල හාළිවල ප්‍රදේශයේ කාන්තාවකට අයත් බවයි පරීක්ෂණවලදී හෙළිවුණේ.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here