මෑකරල් අච්චාරු

0
9


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

මෑකරල් (ළපටි, කොළ පැහැති) 500g

අබ (විනාකිරෙන් අඹරාගත්) මේස හැඳි 3

රතුලූනු (සිහින්ව ලියාගත්) 50g

අමුමිරිස් (සිහින්ව දිගට ලියාගත්) කරල් 10

විනාකිරි අඬුකෝප්ප 1

සීනි මේස හැඳි 1

කහකුඩු තේ හැඳි 1/2

ලුණු තේ හැඳි 1

ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1

 

සාදන ක්‍රමය

මෑකරල් සුද්ද කර අඟල් 1/2 කැබලි කපාගන්න.

දැන් ඒවා විනාකිරෙන් උණුං ගස්සාගන්න.

ඉන්පසුව භාජනයකට අබ, සීනි, කහ, විනාකිරි ගම්මිරිස්, ලුණු, අමුමිරිස්, ලූනු දමා මිශ්‍ර කර රස බලා මෑකරල් කැබලි දමා දවසක් තිබෙන්න හැර පාවිච්චියට ගන්න.

 Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here