මාතලේ ශාක්‍යමුනි මහාසෑයේ හතරැස් කොටුවේ ධාතු නිධානෝත්සවය (ඡායාරූප)

0
11
Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here