බන්ධනාගාර තුළ කර්මාන්ත ශාලා

0
10

බන්ධනාගාර තුළ කර්මාන්ත ස්ථාපනය කිරීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය ගිවිසුමකට එළඹුනා.

බන්ධනාගාර වලින් නිදහස් වන රැඳවූවන් සමාජයට වඩාත් ඵලදායි පුද්ගලයන් බවට පත් කිරීමේ අරමුණින් සියලු බන්ධනාගාර තුළ කර්මාන්ත ශාලා පිහිටුවීම අරමුණයි.

මේ සදහා වන ගිවිසුමට අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ දී අත්සන් තැබුණා.

ඒ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේයි. බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුෂාර උපුල්දෙණිය මහතා සහ කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති සාරංග අලහප්පේරුම මහතා ඊට අත්සන් තැබුවා.

බන්ධනාගාර තුළ කර්මාන්ත ශාලා පිහිටුවීමේ දී දේශිය ව්‍යවසායකයන්ට වැඩි අවස්ථා හිමිවනු ඇති. රැඳවූවන් 11000 පමණ මේ වන විට බන්ධනාගාර ගතව සිටිනවා.

ඉන් 5000ක් පමණ විවිධ කර්මාන්ත වල නිරතව සිටිනවා.

ඉතිරි පිරිස කර්මාන්ත සඳහා යොදා ගැනීමට මෙමගින් හැකිවනවා.

 

 

 Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here