බටර් කුකීස්

0
5

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

  • බටර් ග්‍රෑම් 120
  • රස අනුව ලුණු
  • සීනි ග්‍රෑම් 25
  • වැනිලා තේ හැඳි 1/2
  • කේක් පිටි ග්‍රෑම් 120

සාදාගන්නා ආකාරය

බටර් ක්‍රීම් වනතුරු බීට් කර ලුණු එක්කර හොදින් මිශ්‍ර කරගන්න. එයට සීනි දමා මිනිත්තු 2 – 3 හොඳින් කලවම් කර පිටි එකතු කරගනිමින් හෙමින් බීට් කරගන්න. මෙම මිශ්‍රණය අතේ නොඇලෙන ගානට සකස් කර කැමති හැඩයකට කුකීස් ටික හදාගන්න. සකස් කරගත් කුකීස් සෙල්සියස් අංශක 150 ක උෂ්ණත්වයේ මිනිත්තු 15 – 20 රන් පැහැ වන තුරු පුළුස්සා ගන්න.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here