පොලොස් පකඩ කරිය

0
13


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

පොලොස් ගැට (කුඩාවට කපාගත්) 200g

අමුමිරිස් (සිහින්ව කපාගත්) කරල් 2

රතුලූනු (සිහින්ව කපාගත්) 30g

සුදුලූනු (සිහින්ව කපාගත්) තේ හැඳි 1

කරපිංචා (කපාගත්) මේස හැඳි 1

කඩල පිටි 100g

බිත්තර 1

උළුහාල් (බැදගත්) තේ හැඳි 1/2

උම්බලකඩ (කැබලි) තේ හැඳි 2

කහ කුඩු (කබලේ බැදගත්) තේ හැඳි 1/2

කරි කුඩු (කබලේ බැදගත්) තේ හැඳි 1 1/2

මිරිස් කුඩු (කබලේ බැදගත්) තේ හැඳි 1/2

දියකිරි අඬුකෝප්ප 1 1/2

මිටිකිරි අඬුකෝප්ප 1/2

තෙල් අඬුකෝප්ප 1/4

ලුණු රස අනුව

 

සාදන ක්‍රමය

පොලොස් තම්බා වතුර පෙරා මිරිකාගන්න.

ඉන්පසු පොලොස් පොඩි කරන්න.

බිත්තර, ලුණු, ගම්මිරිස්, කඩල පිටිද එක්කර පොඩි කරගත් පොලොස් සමඟ අනාගන්න.

මිශ්‍රණයෙන් පොඩි කැබලි කඩා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. (නියමිත හැඩයක් අවශ්‍ය නැත.)

කහ කුඩු, කරි කුඩු, මිරිස් කුඩු කබලේ බැදගන්න.

භාජනයක් ගෙන මිටිකිරි හැර අන් සියල්ල එයට දමා ලිප තබා තරමක් තැම්බෙන්න හරින්න.

ඉන්පසු මිටිකිරිද එක්කර උතුරවා, බැදගත් පොලොස් දමා ඉස්ම හින්දුවා ගන්න.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here