පිළිගත් ජාත්‍යන්තර නීතිවලට අනුව පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලිය සිදුවිය යුතුයි

0
5

 

පිළිගත් ජාත්‍යන්තර නීති රීති සහ ප්‍රඥප්තීන්ට පටහැනි නොවන ආකාරයෙන් මෙරට පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලිය සිදු විය යුතු බව අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ,ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ පසුගිය කාලයේ ඇතිවූ සිද්ධින් සහ පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශයේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබදව විශේෂ සාකච්ඡාවක් අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ,ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (13) පස්වරුවේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වුණා.

එහිදී අදහස් පළ කළ අධිකරණ අමාත්‍යතුමා සදහන් කළේ දැනට මෙරට පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානවල පවතින පරිපාලන දුර්වලතා මග හරවා ගැනීමට පුහුණුව සහිත නිලධාරීන් බදවා ගැනීමට අවශ්‍ය අනුමැතිය දැනටමත් ලබා දී ඇති බැවින් ඔවුන් බදවා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බවයි.

කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය තුළ පසුගිය කාල සීමාවේ වූ සිද්ධින් ඉදිරියට ඇති නොවීමට වග බලා ගත යුතු බවත්, පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් විධිමත් කළ යුතු බවත්, ඔහු සදහන් කළා.

මෙරට පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලියේ පවතින අඩු පාඩු නිවැරදි කිරීම සදහා අවශ්‍ය යෝජනා කඩිනමින් ඉදිරිපත් කිරීමට හා පුනරුත්ථාපනය සම්බන්ධයෙන් පවතින නීති සහ රෙගුලාසි අවශ්‍ය පරිදි සංශෝධනය කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ද අමාත්‍යවරයා පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශ කවුන්සිලයට උපදෙස් ලබාදී ඇති බව සඳහන්.

කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ ආරක්ෂාව සදහා යොදවා සිටින ආරක්ෂක නිලධාරීන් වැඩි කිරීම, පුනරුත්ථාපනලාභින්ගේ මානසික තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම, එම මධ්‍යස්ථානවල පරිපාලන කටයුතු, ඔවුන්ට ලබා දෙන පුහුණුවීම් පිළිබදවත් මෙහිදී අවධානය යොමු වී තිබෙනවා.

කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය තුළ පසුගිය කාලය තුළ ඇති වු සිද්ධින් සිදු නොවීමට ගත හැකි ඉදිරි පියවර පිළිබදව හා පුනරුත්ථාපනය වු පසු ඔවුන් පිළිබදව පසු විපරම් කිරීම පිළිබදව සාකච්ඡා කළ බව සඳහන්.

විශේෂයෙන් කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කර ඇති ප්‍රදේශ දුෂ්කර ප්‍රදේශයක් වන බැවින් පහසුකම්වලින් යුත් ප්‍රදේශයකට ගෙන යාම පිළිබදව සොයා බලන ලෙසයි අධිකරණ අමාත්‍යවරයා අදාළ බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here