පැට්නා දිය ගලේ ලිස්සලා යමු

0
4


රට වටේම ඇවිදින හිත මේ පාර නතර වුණේ  සුන්දර දෙණියායේ. දෙණියාය විහාරහේනේ පිහිටා ඇති  මතුරට වැවිලි සමාගමට අයත් එන්සල්වත්ත වතුයායේ පැට්නා වතු කොටසේ පිහිටා තිබෙන අපූරු ස්ථානයක් ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ. ඒ තමයි බොහෝ දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ නවාතැන්පලක් වූ‘ පැට්නා‘

සුන්දර ගල්තලාවක් මැදින් ගලායන ස්වභාවික ජල පහර මෙහි එන සංචාරකයන්ගේ හිතත් ගතත් දෙකම අමන්දානන්දයට පත්කරවනවා.

ගල්තලාව මත ගලායන දියපහර මතින් ලිස්සා පහළට යන්න මෙහි එන කිසිවෙකුත් අමතක කරන්නේ නැහැ. ඒ අපූරු ස්වභාවික අත්දැකීමට මුහුණ දෙන්න තමයි සංචාරකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් පැට්නා වෙත ඇදී එන්නේ.

නමුත් ස්වභාව දහම ගැන තැකීමක් නැති සංචාරකයන්ගේ ඇතැම් ක්‍රියාවන් නිසා  මේ සුන්දර ස්ථානය දැන් දැන් අසුන්දර වෙමින් පවතිනවා. එම නිසා  මෙහි යන සංචාරකයන් පරිසරයට හානියක් නොවන අන්දමින් මෙහි විනෝදවීමට වගබලා ගත යුතුයි.  ඔබත් ඒ වග කීම හිතේ දරාගෙන ෆැට්නා ගිහින් එන්න.

ඡයාරූප පහතින්….[dt_gap height=”10″ /][dt_gap height=”10″ /][dt_divider style=”thin” /]

www.Lady.lk is a website dedicated to Sri Lankan Women. It consists of inspirational and educational contents related to Sri Lankan female beings. It also covers lifestyle, health and vast variety of other topics. Regardless of the type of women you are, you’re sure to find something of interest on lady.lk. This article is about fatna which is at deniyaya. You can read the article and put your feedback on it.Patna is a natural water slide which is at deniyaya srilanka.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here