පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසන් කෙරේ | Dasatha Lanka News

0
4


අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පාර්ලිමේන්තුව (නව වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ සිවු වැනි සභා වාරය) වාර අවසන් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

පාර්ලිමේන්තුව පෙරේදා (24) වාර අවසාන කිරීමට නියමිතව තිබුණ ද මාර්ගගත පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධ විවාදය හේතුවෙන් එය කල් ගියා.

වාර අවසාන කෙරෙන පාර්ලිමේන්තුව ජනාධිපතිවරයා අතින් පෙබරවාරි මස 7 වැනිදා විවෘත කෙරෙනු ඇති.

පාර්ලිමේන්තුව අවසාන වරට රැස්වූයේ පසුගිය 23 සහ 24 යන දිනවලදී යි.

පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කිරීමත් සමග කෝප්, කෝපා ඇතුළු කාරක සභා පනහකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අහෝසි වනවා. ඒ අනුව එම කාරක සභා සියල්ල ද නැවත පිහිටු විය යුතුයි.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here