පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසන් කෙරේ..

0
4


ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් වර්තමාන පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අවසාන කර තිබේ.

ඒ අනුව මීළඟ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය පෙබරවාරි මස 07 වැනිදා ්න ආරම්භ වෙයි.

ජනාධිපතිවරයාට පැවරී ඇති බලපත්‍රාළ ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here