පාර්ලිමේන්තුව අද රැස්වෙයි – Sri News දේශීය පුවත්

0
8

පාර්ලිමේන්තුව අද (14) රැස්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද (14) පෙරවරු 9.30ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන අතර පෙ.ව 9.30 – පෙ.ව 10.30 කාලය වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න සදහා වෙන් කර තිබෙනවා.

අනතුරුව පෙ.ව. 10.30 සිට ප.ව. 5.30 දක්වා පලස්තීන අර්බුදය පිළිබඳ කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (විරුද්ධ පාර්ශ්වය) විවාදයට ගැනීමට නියමිතයි.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here