ප්ලාස්ටික් වෙසක් කූඩු සහ සරුංගල් නිසා දේශීය වෙසක් කූඩු නිර්මාණකරුවන් අපහසුතාවයට – Sri News දේශීය පුවත්

0
9

රට තුළ විකිණෙන ආනයනික ප්ලාස්ටික් වෙසක් කූඩු සහ සරුංගල් නිසාවෙන් දේශීය වෙසක් කූඩු නිර්මාණකරුවන්ගේ නිෂ්පාදන විකුණා ගැනීමට අපහසුතාවයක් පවතින බව වෙසක් කූඩු නිෂ්පාදකයින් පවසනවා.
රට තුළ ඇති දරු සම්පත නිර්මාණශීලීතාවය සහ ඉවසීම,අවබෝධය වැනි දේ ඔවුන්ගේ සිත් වලින් මැකී යාමට මේ තත්ත්වය බොහෝ දුරට ඉවහල් වන බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.
උණ බට කපාගෙන ඇවිත් ඒවා ක්‍රමවත් ලෙස සකස් කරගෙන වෙසක් කූඩු නිර්මාණය කිරීම තුළින් ඉවසීම,ජීවිතය පිළිබඳ අවබෝධය,නිර්මාණශීලී බව වැඩිදියුණු කරගැනීමට දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් සියලුම දෙනාට උපකාරී වන බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.
තවද ප්ලාස්ටික් වෙසක් කූඩුව තුළින් එම කිසිවක් නිසියාකාරව ලබා ගැනීමට නොහැකි බව වෙසක් කූඩු නිර්මාණකරුවන් පවසනවා.
රජයේ අවශ්‍ය බලධාරීන් මැදිහත් වී පිටරටින් ගෙන්වන මෙම වෙසක් කූඩු සහ සරුංගල් නවතාලීමට කටයුතු කරන ලෙසයි ඉල්ලා සිටින්නේ.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here